Seznam publikací:

SVOBODA, J – SVOBODA, J. Principy a perspektivy technologie Bluetooth. Sdĕlovací technika. 2004, roč. 52, č. 8, s. 3-6. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J – SVOBODA, J. Bluetooth – popis prvních dvou vrstev. Sdĕlovací technika. 2005, roč. 53, č. 11/2005, s. 10-11. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J – SVOBODA, J. Bluetooth – vrstvy a protokoly. Sdĕlovací technika. 2005, roč. 53, č. 12/2005, s. 14-15. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. The Bluetooth wireless technology. In RTT 2004 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Telecommunications Engineering, 2004, s. 0176_0095. ISBN 80-01-03063-6.

SVOBODA, J. Mobilní datová síť UMTS TDD. Sdĕlovací technika. 2006, roč. 54., č. 2/2006, s. 8-10. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Architektura, generace a uspořádání mobilních sítí. Sdĕlovací technika. 2006, roč. 54., č. 6/2006, s. 3-6. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Vývoj mobilních sítí. In Research in Telecommunication Technology 2006 - Proceedings [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brnĕ, 2006, díl II, s. 187-190. ISBN 80-214-3243-8.

SVOBODA, J. Popis mobilní sítĕ UMTS TDD. In Research in Telecommunication Technology 2006 - Proceedings [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brnĕ, 2006, díl II, s. 101-104. ISBN 80-214-3243-8.

SVOBODA, J. Implementace kvality služeb v mobilní síti UMTS TDD. Sdĕlovací technika. 2008, roč. 56., č. 2/2008, s. 9-13. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. History of firm Siemens. In POSTER 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2005, s. HS5.

SVOBODA, J. Historie a současnost firmy Siemens. Pražská technika. 2006, roč. 6, č. 2/2006, s. 22-24. ISSN 1213-5348.