Šroubky Merkur

Tato nabídka vznikla vzhledem k tomu, že sehnat v běžném prodeji tyto šrouby je téměř nemožné. Protože K8 měl svého starého Merkura několik let uskladněného na půdě, tak došlo ke zrezivění původních šroubků. Proto se snažil tyto šroubky někde koupit. Což se povedlo, a tak pokud by se někdo potýkal s podobným problémem, může se na nás obrátit. Dalším důvodem také byla nespokojenost s originálními matičkami, které jsou nejspíš lisovány a nemají žádné náběhy a proto se špatně našroubovávají (zvlášť ve špatně přístupných místech). Výrobce v některých nejnovějších stavebnicích již tyto staré matičky nahrazuje matičkami stejného typu, jako máme v naší nabídce (buhužel zatím je to asi náhoda, kdy ve stavebnici jsou původní matičky lisované nebo normální případně nízké). Tyto šroubky mají o něco větší hlavu než původní šroubky na šlic. Pokud by v některých místech vadila velikost hlavy, dají se tam použít původní šroubky, nebo zde máme šroubky se zapuštěnou hlavou, která přesahuje nejméně. Na následujících obrázcích jsou pro srovnání spojeny dvě kovové součástky různými šroubky.