Povídky:

Cesta na sever 3,72 kB
Čistá láska vítĕzí 4,78 kB
Dům ve společné péčí nájemníků 5,83 kB
Exkurze do ZOO 6,16 kB
Jak jsem ochořel 4,78 kB
Jak jsem rukoval 4,24 kB
Jak jsem se stal učitelem 6,22 kB
Jak jsem se učil kouřit 5,04 kB
Jak jsem se učil plavat 7,07 kB
Jak jsem se vĕnoval umĕní 5,71 kB
Jak jsem se vyučil 4,75 kB
Jak jsem si volil povolání 5,03 kB
Jak jsme vítali Australana 6,02 kB
Jak mi bylo líto dĕtí z rozvrácených rodin 4,23 kB
Jak jsme chovali užitečné zvíře 5,22 kB
Jak jsme se vypořádali s big beatem 4,58 kB
Jak jsme vdávali sestru 6,03 kB
Jízda tramvají 4,77 kB
K čemu mĕ otec nutil 4,74 kB
Kid psanec 5,68 kB
Konec dluhů 4,48 kB
Maturitní večírek 6,01 kB
Mé příhody z dĕtství 4,69 kB
Mezinárodní soutĕž jedlíků 5,05 kB
Moje první šaty 4,01 kB
Moje první taneční 5,51 kB
Můj první klobouk 5,53 kB
Můj první mejdan 6,27 kB
Návštĕva cirkusu 5,43 kB
O rodiném beatu 3,81 kB
Pohoda Vánoc 5,42 kB
Quido shání nevĕstu 4,81 kB
Šumákovo hospodářství 4,54 kB
Volba Miss 5,19 kB
Výlet s lomcovákem 5,26 kB
Výlet se snoubenkou 6,34 kB
Ze zápisníku sportovce 4,35 kB