Tesla - oddělení vývoje MTVP - sestava

Ing. Crha Vladimír Ing. Gogela Jiří
Ing. Jehnička Jiří Nováček Vladimír
Ing. Pošta Bohuslav Svoboda Zdenek
Ing. Šebek František Ing. Šťastný Jaroslav
Závodský Viktor  

Setkání 14.10.2004